top of page

Acerca de

Transportplanering/ruttplanering

Att skaffa en transportplanering eller ruttplanering som nästan är felfri från början är resurskrävande och behöver ofta ses över flera gånger. Vi hjälper er att lyckas från start eller minska återkommande avvikelse som kräver extra resurser.

Vi kommer att ta hänsyn till arbetsmiljö, miljöpåverkan och ekonomi. Våra kunskaper är grundade på flera år erfarenhet i ledande positioner samt logistikutbildningar.

Transport

Spedition

Vi hjälper med ert projekt inom import eller export. Vi samarbetar med ledande företag inom transportbranschen. Sjöfrakt och vägtransport är vår starka sida. Om ni behöver hjälp med flyg och tåg ordnar vi även ert behov inom dessa transportslag.   


Vi hjälper till med samordning av hela transportkedjan. Kundens önskemål, tullhantering samt kontakt med olika myndigheter som kan vara aktuella till just ert projekt. Kom med förfrågningar så tar vi det därifrån och guidar er med det som behöver göras.

Spedition

Projektledning

Oavsett storleken eller verksamhet så kommer vi att leda det på det mest effektiva sätt som är möjligt. Vi har förståelse för ert behov och den bästa balansen mellan resurser och kvalitetsmål som förväntas.


Med bra kommunikation mellan gruppmedlemmar samt bra ledarskap kommer resultatet att bli fantastisk.

Projektledning

Taxi Nyköping/Oxelösund

Vi är en del av Taxi Nyköping-Oxelösund som erbjuder den mest seriösa persontransporten i Sörmlandsområdet. Läs mer på deras sida.

taxi.png
Taxi Nyköping/Oxelösund

Uthyrning av yrkesförare

Behöver ni hjälp med ett vikariat, kort samarbete eller långsiktig och rekrytering. Inga problem, vi hjälper er att skaffa eller hyra bästa medarbetare i branschen. Från B till CE behörighet. 


Vi kommer att hjälpa våra konsulter att utvecklas i deras uppdrag för att dag för dag leverera så bra kvalitet som möjligt. 

Uthyrning yrkesförare

Arbetsmiljön

Arbetsmiljön är en viktig punkt för att nå en bra kvalitetsnivå. Har man glada arbetskamrater som känner sig säkra när dem är ute på fältet är företagets framgång nästan en självklarhet. 


Vi kan erbjuda rådgivning inom arbetsmiljö som är baserade på arbetsmiljöverkets olika föreskrifter. Många års och utbildning inom området gör oss beredda att lyfta er arbetsmiljö. 

Detta ge mer än en bra hälsa hos medarbetarna – lojaliteten mot företaget förbättras, sjukskrivningar minskar och allt detta förbättrar ekonomin i företaget. 


Bryr ni er om arbetsmiljön i ert företag? Då har ni hittat rätt samarbetspartner! Ställ frågor och beskriv det som ni tycker behöver förbättras i ert företag så påbörjar vi processen för en riktigt bra arbetsmiljö till era medarbetare. 

Arbetsmiljön

Reklamationsärenden

Det finns studier som visar att det är fem gånger mer resurskrävande att nå nya kunder än att behålla de befintliga. Ett viktigt verktyg är just hantering av reklamationer. När det oförutsedda inträffar har företaget chansen att vända från en negativ upplevelse tilll något positivt.


Genom att följa en väl strukturerad process vid hantering av just reklamationer kan företaget lyckas med det. Vi hjälper er med just detta och skapar processer som ni kan fortsätta använda själva i framtiden. 

 

I vår blogg här på hemsidan kan ni hitta teorier och studier som stödjer vårt tankesätt.

Reklamationsärenden

Kvalitetsuppföljning

Kommunikation är i många fall ett verktyg för att kunna analysera eller förbättra kvalitet  mellan parterna. Just på detta är vi professionella. Vi har utbildning genom kommunikationstekniker samt interkulturell kommunikation.


Utöver detta hjälper vi er med analys om flödet, ledtider och leveranskedjan bland annat. Vi går på djupet med de olika nyckeltalen för att komma fram till orsaken till eventuella problem.


Behöver ni hjälp – kontakta oss för en utvärdering.

Kvalitetsuppföljning

Kontorstjänster

Vi ta fram lösningar som passar just ert behov med städning, inköp eller hantering av växter med mera.


Har ert kontor flyttat hem? – Lugn, vi tar fram en lösning!


Skicka förfrågan och vi tar det därifrån.

Kontorstjänster
Kontakt
bottom of page