top of page
agenda2030-globala-malen-logo-och-ikoner.png

Agenda 2030


Mål 2 och 15  ”Ingen hunger” – ”Ekosystem och biologisk mångfald”

För att bidra till de här två målen startade vi ett litet projekt om naturlig biodling. Ett system som liknar den naturliga processen och boendet i det vilda för bin.

Mål 5  ”Jämställdhet”

Vi ser individen – oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

Alla lika värden är en viktig del i våra företagspolicy. Hos oss har alla en chans att jobba, utvecklas och känna sig en del av teamet.

 

Mål 7 och 13  ”Hållbar energi för alla” – ”Bekämpa klimatförändringarna”

Våra fordon kör på biogas och HVO 100. Båda är förnybara bränslen och vårt elavtal är med företag som tar fram energi på ett hållbart sätt.

Genom att använda ECO-driventekniken och en effektiv planering när vi framför våra och kundernas fordon bidrar vi till att minska klimatavtrycket.

Mål 8  ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”

Våra anställda har rätt förutsättningar för att kunna utveckla sina kompetenser och är skyddade genom våra försäkringar. De är vårt ansikte utåt hos våra kunder och vi vill att de känner sig stolta av att vara en del av Vide Logistik AB.

Våra tariffer är tänkta för att kunna erbjuda en lön till våra anställda som möjliggör samt garanterar en bra livskvalitet och att kunna utvecklas som medborgare. Vi är emot lönedumpning helt enkelt.

 

Mål 11  ”Hållbara städer och samhällen”

Vi stödjer olika föreningar på lokal nivå som främjar livskvalitet, utveckling och hållbarhet i landsbygden.

bottom of page